PGB

 

Bij complexe psychologische en psychiatrische problematiek zoals o.m.: Zwakbegaafdheid, ADHD,  en Autistische Stoornissen bestaat de mogelijk om via de AWBZ in aanmerking te komen voor een PGB ( persoonsgebonden budget). De eerder genoemde aandoeningen zijn in de meeste gevallen chronisch . Cognitieve gedragstherapieën vormen een vast onderdeel in de behandelingsstrategieën. Dit PGB kan voor u aangevraagd worden bij het CIZ ( Centrale Indicatie Zorg) bij personen vanaf 18 jaar. Bij kinderen tot 18 jaar dient deze aanvraag gestuurd te worden naar Bureau Jeugdzorg. Een PGB kan worden aangevraagd voor Activerende en/of Ondersteunende begeleiding. Bij de aanvraag verdient een professionele diagnose prioriteit.

Het begeleiden en coachen van deze mensen is gericht op het zelfstandig functioneren binnen de huidige maatschappij op termijn.

Ons kantoor kan deze aanvragen voor u regelen.