"Als leven pijn gaat doen"

 

Waar in Amerika en Engeland deze vorm van hulpverlening reeds jaren bekend is in o.a. bedrijven, instellingen, scholen en huisartsenpraktijken, gaat de psychosociale ondersteuning vanuit particuliere praktijken nu ook in Nederland voet aan de grond  krijgen. Middels zijn studies Psychologie, Communicatie, Counselling en Stress-management wil Jacques van der Leeuw begeleiding en ondersteuning aanbieden, aan die doelgroepen die bij reguliere instanties stuiten op te lange wachttijden en/of drempelvrees.

Wachttijden kunnen op deze manier worden teruggedrongen. Drempelvrees is heel begrijpelijk, daar mensen de gang naar de reguliere instanties vaak associëren met iets wat ze eigenlijk nog niet willen of niet op de hoogte zijn van deze nieuwe vorm van hulpverlenen. Zij schuiven de beslissing dan ook zo lang mogelijk voor zich uit, met alle gevolgen van dien. Mensen hebben dan de neiging om zich steeds meer down te gaan voelen. De ervaring leert dat de eerder genoemde specialistische hulp niet altijd prioriteit heeft, omdat veel mensen zoekende zijn naar iemand die bereid is op neutraal terrein te luisteren naar hun problemen zonder dat daar impliciet diep op hoeft te worden ingegaan.

Problemen die in de huidige maatschappij hand over hand toenemen zijn onder meer de burnouts. Het roofbouw plegen op jezelf is een product van de hedendaagse prestatie en consumptie maatschappij. Bijna iedereen wordt hiermee geconfronteerd en niet altijd zonder gevolgen. Door de evolutie van de laatste twee decennia raken veel mensen uit hun balans zodat er een discrepantie optreedt tussen gevoel en verstand. Mannen dienen t.b.v. het emancipatieproces meer beroep te doen op hun eventuele vrouwelijke reserves om als volwaardig lid in deze samenleving te participeren. Onmacht en onzekerheid eisen hierbij hun tol. M.a.w. het verwachtingsproces van de man in de 21ste eeuw staat niet meer in verhouding met datgene wat vroeger van de man werd verwacht. Het is niet alleen het emancipatieproces dat voor problemen kan zorgen maar eerder de complexe vraag naar de emotionele intelligentie van de moderne man. Waar voorheen de functie van de man als kostwinner van het gezin als normaal werd beschouwd, dient hij tegenwoordig als alleskunner te functioneren. Hij moet zich sterk en ook weer kwetsbaar kunnen opstellen. Vrouwen zijn van moeders gepromoveerd tot managers die de zorg voor de kinderen moeten combineren met een baan. Dit laatste is inherent aan topsport hetgeen in principe ook geen jaren kan worden volgehouden. Wat te denken van de vele echtscheidingen die soms resultaten zijn van deze stressgerelateerde huishoudens. Natuurlijk zijn er mensen die de gave hebben dit alles in goede banen te leiden, doch het gros krijgt te maken met situaties waar ze geen raad mee weten maar noodgedwongen zijn, door financiële of maatschappelijk verplichtingen door te gaan tot het uiterste. Naast de psychosociale ondersteuning valt ook de mediation (bemiddeling) onder het werkterrein van de stressmanager.